• منتشر شده در ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

  به اطلاع صاحبان سهام که در تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه (1400/04/24)، سهام دار این شرکت بوده اند می رساند:

  پیرو مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه به ازای هر سهم خالص مبلغ 1000 ریال سود مصوب گردیده است که نحوه پرداخت آن به شرح ذیل می باشد.

  1- سود سهام داران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده و متعاقبا احراز هویت شده اند، در تاریخ 1400/06/26 از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به حساب اعلامی آنان  واریزخواهد شد.

  2-  سهام دارانی که در سامانه سجام ثبت نام ننموده و یا سود ایشان از طریق روش اعلامی در بند (1) واریز نگردد، می توانند جهت دریافت سود سهام از تاریخ 1400/07/15 با دردست داشتن اصل کارت ملی به هر یک از شعب بانک ملی ایران مراجعه نمایند.

  3- پرداخت سود سهام به سهام داران خارجی، صندوق های سرمایه گذاری و سبد گردان ها، از تاریخ 1400/07/15 و پس از ارائه درخواست کتبی، صورت خواهد پذیرفت.

  4- پرداخت سود به سهام داران حقوقی ظرف مهلت قانونی و با ارائه درخواست کتبی، صورت خواهد پذیرفت.

  نکات مهم:  

  سهام داران حقیقی به هنگام مراجعه به شعب بانک ملی ایران می بایست اصل کارت ملی را به همراه داشته باشند. 

  به منظور تسهیل در دریافت سود سهام، به آن دسته از سهام دارانی که تاکنون در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند، پیشنهاد می نماید  پیش از تاریخ اعلامی مندرج در بند (1) فوق الذکر، نسبت به ثبت نام و احراز هویت خود، اقدام نمایند.

  نظر به اینکه پرداخت سود سهام به صندوق ها، سبدهای سرمایه گذاری و سهام داران حقوقی از طریق صدور چک و ثبت در سامانه صیاد صورت خواهد پذیرفت، لذا درج شناسه ملی، نام بانک عامل، شماره حساب و شماره شبا در درخواست کتبی، الزامی می باشد.